HARİTA ve KAMULAŞTIRMA PROJELERİ

HARİTA ve KAMULAŞTIRMA PROJELERİ

 

Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi kuruluşundan itibaren kesintisiz olarak haritacılık alanında kurum ve şirketlere özel çözümler sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için proje koordinatörlerimiz şirketinize/kurumunuza özel sunum yapmaktan memnuniyet duyacaklardır.

 

 

• Halihazır Harita
• Plankote – Rölöve
• Hacim Hesaplama
• İmar Planı Uygulamaları
• Kamulaştırma Haritaları
• GPS Ölçü Ve Uygulamaları
• Topografik Haritaları
• Jeolojik Haritaları
• Maden Ruhsat Sınır Aplikasyonu
• Üretim-Termin-Restorasyon Haritaları
• İmalat Haritaları
• Vaziyet Planı
• Aplikasyon Çalışmaları
• 3D Arazi Modeli Oluşturulması
• Demiryolu Güzergah Haritaları
• Karayolu Güzergah Haritaları
• Tematik Haritalar
• Batımetrik Haritalar
• Şeritvari Haritalar
• Plankote Ve Ağaç Rölöveleri
• Çevre Uyum Planı Haritasının Hazırlanması

Filmden Alınan

• Uygulama İmar Planları
• Mevzi İmar
• Plan Araştırma Çalışmaları
• Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planları
• Kentsel Tasarım Proje Tasarımları

 

 

PROJE

 

 

İŞVEREN

 

SÖZLEŞME TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Atasu Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projesi,  Havza alanının komple haritasının alınması

Devlet Su İşleri (DSI)

Aralık 2009

Mayıs 2011

Çakmak Barajı Arıtma Tesisi Projesi, Havza alanının komple haritasının alınması

SASKİ

Aralık 2009

Mart 2010

Bodrum (Muğla) Yarımadası İçmesuyu İsale Hattı Revizyon Projeleri, Havza alanının komple haritasının alınması

DSI

Aralık 2008

Nisan 2010