Katı Atık Bertarafı Projeleri

Katı Atık Bertarafı Projeleri

 

Piramit Mühendislik kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak katı atık bertaraf ve depolama projelerine mühendislik ve müşavirlik çözümleri sunmaktadır. Topografik, jeolojik etütler ve uygulama projelerinin hazırlanması noktasında ayrıntılı bilgi için proje koordinatörlerimiz şirketinize/kurumunuza özel sunum yapmaktan memnuniyet duyacaklardır.
 
Katı Atık ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması için Gerekli Mevzuat
Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz birlikler oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bu birliklere devrine ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmiştir.
 
Bu kapsamda 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ nin amacı; […] her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. […] Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve/veya tesislerini büyütmeyi plânlayan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde atıklarını arıtma veya bertaraf etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.
 

 

PROJE ADI

İDARE

SÖZLEŞME TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Şarkışla (Sivas) Katı Atık Trensfre İstasyonu Kesin Projesi İller Bankası Aralık 2020 Devam Ediyor
İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmeti Alımı Bursa Buski Genel Müdürlüğü Kasım 2019 Devam Ediyor

Bartın (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kesin Projesi

İller Bankası

Aralık 2018

Ağustos 2019

Karaman (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Projesi

İller Bankası

Aralık 2018

Aralık 2019

Boyabat Saraydüzü Durağan (Sinop) Grup Katı Atık Revize Projesi

İller Bankası

Mayıs 2017

Mayıs 2018

Sakarya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2 Lot Yapımı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Aralık 2016

Şubat 2017

Troas Katı Atık Birliği Bertaraf Tesisi Revize Projesi

İller Bankası

Aralık 2016

Haziran 2017

Samsun Katı Atık Transfer İstasyonları, Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Fizibilite

İller Bankası

Nisan 2015

Ekim

2017

Boyabat Saraydüzü Durağan (Sinop) Grup Katı Atık Kesin Projesi

İller Bankası

Şubat 2015

Ocak 2016

Troas Katı Atık Birliği Bertaraf Tesisi

İller Bankası

Eylül 2014

Nisan 2015

Ortaca (Muğla) Katı Atık Depolama Tesisi

Çevre Bakanlığı

Eyül 2010

Kasım 2010

Foça (İzmir) Katı Atık Depolama Tesisi Projesi

Çevre Bakanlığı

Eylül 2009

Kasım 2009

Beypazarı ( Ankara) Katı Atık Depolama Tesisi Projesi

İller Bankası

Nisan 2008

Mayıs 2009