Referanslar

Van (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Projenin Adı : Van (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi
Şehir : Van (Merkez)
Proje Başlama Yılı : 01.07.2018
Proje Bitiş Yılı : Devam Ediyor.
İşveren Kurum : İller Bankası A.Ş.&VASKİ
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Eş değer nüfus yaklaşık 1.050.000 kişi ve Qort:160.000 m3/gün olup İleri Biyolojik, Anaerobik Çamur Çürütücü, Biyogaz, Koku giderimi ve Termal Çamur Kurutma projeleri yapımı.
 

Değirmencik 1 Kül Depolama Tesisi Kapatma Planı Denetimi

Projenin Adı : Değirmencik 1 Kül Depolama Tesisi Kapatma Planı Denetimi
Şehir : Çanakkale
Proje Başlama Yılı : 01.11.2018
Proje Bitiş Yılı : 01.05.2019
İşveren Kurum : İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A. Ş.
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü yakınlarında bulunan 2.767.112 m3 kapasiteli İçdaş Değirmencik 1 Nolu Düzenli Depolama (Kül Depolama) Tesisinin kapatma planı çerçevesinde, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce onaylı Uygulama Projesinin inşaatının teknik şartname, tasdikli projeler ve yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak denetlenmesi, hazırlanan denetim raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne aylık olarak sunulması hizmetidir.
 

Kahramanmaraş (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri

Projenin Adı : Kahramanmaraş (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi
Şehir : Kahramanmaraş
Proje Başlama Yılı : 09.04.2019
Proje Bitiş Yılı : 14.05.2019
İşveren Kurum : İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Kahramanmaraş (Merkez) İçmesuyu-Kanalizasyon Kesin Projeleri için Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe fon İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi olup; Toplam 1 adet proje için 1 (bir) adet Fizibilite Raporu (İngilizce ve Türkçe olarak.) hazırlanacaktır.
 

Tuzhurmatu / Irak Bölgesi, Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekesi İnşaatı İşi ve İnşaatı, Atık Su Yapım İşi İşleme Tesisi ve Pompa İstasyonu

Projenin Adı : Tuzhurmatu Bölgesi, Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekesi İnşaatı İşi ve İnşaatı, Atık Su Yapım İşi İşleme Tesisi ve Pompa İstasyonu
Şehir : Salahaddin / IRAK
Proje Başlama Yılı : 02.07.2012
Proje Bitiş Yılı : 04.01.2016
İşveren Kurum : Iraq Saladin Region Governorate – İntaş İnşaat
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Atıksu Arıtma Tesisi, Atıksu ve Yağmursuyu arazi çalışmaları, proje çalışmaları ve müşavirlik hizmetleri.
 

Nizip Su ve Atık Su Projesi Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri Projesi

Projenin Adı : Nizip Su ve Atık Su Projesi Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri Projesi
Şehir : Gaziantep
Proje Başlama Yılı : 15.05.2013
Proje Bitiş Yılı : 29.12.2017
İşveren Kurum : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Proje AB Finansmanlı bir projedir. Proje kapsamında aşağıda listelenen yapım işlerine ait inşaat aşaması ve sonrası saha kontrollük hizmetleri, kalite kontrol ve kalite temin hizmetleri, genel sözleşme yönetimi, proje yönetimi, proje kontrollük hizmetleri, çevre ve güvenlik yönetimi, çevre planı ve yönetim sistemi takibi ve kontrolü, izleme-bilgi aktarımı-raporlama hizmetleri yer almaktadır:
- Terfi hattı (10,4 km) yapımı,
- İçmesuyu şebeke hattı (226,5 km ) yapımı,
- İçmesuyu ev bağlantısı (13.088 adet) yapımı,
- Terfi istasyonu yenileme (la det),
- 7.500 m3 hacimli su deposu ve 1.000 m3 hacimli su deposu yapımı,
- Debi ölçüm odası (10 adet) yapımı.
- Nizip Atıksu Arıtma Tesisi için Etüt, Projelendirme ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması (FIDIC sözleşme kurallarına uygun olarak}
- Etkili bir su ve atık su yönetimi sisteminin oluşturulması ve idaresi için GASKİ'ye teknik yardım sağlanması,
- GASKİ'ye teknik destek ve yönetsel ve finansal konularda (faturalandırma ve ücret toplama dahil} kapasite oluşturulması
- GASKİ'ye teknik operasyon ve yönetim kapsamında kapasite oluşturulması ve teknik destek,
- GASKİ'ye belirli teknik konularda, haritalandırma, CBS, hidrolik modelleme, sızıntı tespiti dahil olmak üzere, kapasite oluşturulması ve teknik destek verilmesi.
 

Akçay Barajı İnşaatına Ait Proje ve İmalatların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Projenin Adı : Akçay Barajı İnşaatına Ait Proje ve İmalatların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Şehir : Sakarya
Proje Başlama Yılı : 07.08.2015
Proje Bitiş Yılı : 07.04.2017
İşveren Kurum : Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Akçay Barajı’na ait proje ve imalatların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile raporlanıp idareye sunulması.

Ortaca Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İkinci Etap Projesi

Projenin Adı : Ortaca Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İkinci Etap Projesi ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Şehir : Muğla
Proje Başlama Yılı : 14.09.2010
Proje Bitiş Yılı : 06.12.2010
İşveren Kurum : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : Ortaca Evsel Katı Atık 2. Etap Lotu Projeleri, Süzüntü suyu drenaj projeleri Yüzey suyu drenaj projeleri, Süzüntü suyu havuzu projeleri, Çevre aydınlatma projeleri, Tesis içi yol plan ve projeleri, Gaz drenaj projeleri, Kapama projeleri ve 4734 sayılı ihale kanunu çerçevesinde ihaleye esas dökümanlar hazırlanmıştır.
 

Rize İspir Devlet Karayolu Avalanche Tüneli Statik ve Betonarme Projeleri

Projenin Adı : Rize İspir Devlet Karayolu Avalanche Tüneli Statik ve Betonarme Projeleri
Şehir : Rize
Proje Başlama Yılı : 01.02.1994
Proje Bitiş Yılı : 30.06.1995
İşveren Kurum : Güntekin İnşaat
Yüklenici Firma : Piramit Müh. Müş. A. Ş.
Projenin Teknik Özellikleri : 5.000 m uzunluğundaki tünelin statik ve betonarme projelerinin hazırlanması.
 

Türkmenbaşı Rafinerisi Yağlama Yağları Ünitesi

Projenin Adı: Türkmenbaşı Rafinerisi Yağlama Yağları Ünitesi

Şehir: Türkmenbaşı - Türkmenistan

Proje Başlama Yılı: 15.04.2000
Proje Bitiş Yılı: 10.01.2001
İşveren Kurum: Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A. Ş.

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Ana bina, idari bina, sundurma, trafo, laboratuar, atölye ve kontrol binaları ile kamyon yükleme istasyonu, tren yükleme istasyonu, tank temelleri, boru ve kablo taşıyıcı yapılarının mimari, inşaat, altyapı projelerinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetinin verilmesi.

 

Sivas Erzincan Kalkınma Projesi

Projenin Adı: Sivas Erzincan Kalkınma Projesi

Şehir: Sivas – Erzincan

Proje Başlama Yılı: 01.10.2010
Proje Bitiş Yılı: 18.05.2011
İşveren Kurum: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilciliği (UNDP)

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Sivas ve Erzincan illerinin seçilen ilçe ve köylerinde sulama sistemleri tasarım işleri tedariki. Su alma yapısı, Borulu sulama drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait kati ve uygulama projesi yapılması.

 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Projenin Adı: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Şehir: Kırklareli

Proje Başlama Yılı: 16.04.2006
Proje Bitiş Yılı: 08.06.2008
İşveren Kurum: Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: İmar planı ve parselasyon planı yapımı,zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması, altyapı zemin araştıma raporu, altyapı avan projeleri, altyapı uygulama projeleri, keşif ve ihale dosyası hazırlanması, Telekom projeleri, doğalgaz projeleri ve altyapı galeri sistemi yapılması.

 

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Projenin Adı: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Şehir: İzmir

Proje Başlama Yılı: 20.03.2008
Proje Bitiş Yılı: 12.09.2008
İşveren Kurum: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Haihazır harita alımı, altyapı zemin araştıma raporu, altyapı uygulama projeleri (yol, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu) AG-OG dağıtım ve SCADA şebekeleri, Derivasyon kanalları, keşif ve ihale dosyası hazırlanması.

 

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Projenin Adı: Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Şehir: Bilecik

Proje Başlama Yılı: 31.08.2006
Proje Bitiş Yılı: 11.07.2007
İşveren Kurum: Bozüyük Anadolu Organize Sanayi Bölgesi

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Haihazır harita alımı, altyapı uygulama projeleri (yol, atıksu, yağmursuyu-drenaj, içmesuyu) AG-OG dağıtım enerji nakil hattı projesi, Doğalgaz etüt-fizibilite uygulama projeleri

 

 

Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Projenin Adı: Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

Şehir: Ankara

Proje Başlama Yılı: 20.03.2008
Proje Bitiş Yılı: 12.09.2008
İşveren Kurum: Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Haihazır harita alımı, altyapı zemin araştıma raporu, altyapı uygulama projeleri (yol, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu) AG-OG dağıtım enerji nakil hattı projesi, Doğalgaz, telekominikasyon, keşif ve ihale dosyası, gölet uygulama projesi hazırlanması.

 

Troas Katı Atık Birliği (Ayvacık-Bayramiç-Ezine-Geyikli-Gülpınar-Mahmudiye-Bozcaada-Küçükkuyu) (Çanakkale) Katı Atık Bertaraf Tesisi Kesin Projesi

Projenin Adı: Troas Katı Atık Birliği (Ayvacık-Bayramiç-Ezine-Geyikli-Gülpınar-Mahmudiye-Bozcaada-Küçükkuyu) (Çanakkale) Katı Atık Bertaraf Tesisi Kesin Projesi

Şehir: Çanakkale

Proje Başlama Yılı: 04.09.2014
Proje Bitiş Yılı: 30.04.2015
İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Düzenli depolama tesisi (depolama lotları 3 lot, tesisise ulaşım ve tesisi içi yolları, bekçi klübesi-kantar, tekerlek yıkama ünitesi, idari bina – atölye, su deposu, ambalaj atığı ayırma, tıbbi atık strerilizasyon ve depolama alanı, tehlikeli atık sterilizasyon ve depolama alanı, pil depolalama tesisi, sızıntı suyu havuzu) trafo jeneratör, enerji temini, biyometanizasyon ünitelerini içermektedir.

 

Beypazarı (Ankara) Katı Atık Bertaraf Tesisi Kesin Projesi

Projenin Adı: Beypazarı (Ankara) Katı Atık Bertaraf Tesisi Kesin Projesi

Şehir: Ankara

Proje Başlama Yılı: 17.04.2008
Proje Bitiş Yılı: 18.05.2009
İşveren Kurum: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Yüklenici Firma:  İller Bankası Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: N2026:55.147 kişi ve toplam depolama hacmi 517.035 m³ olup 2 lottan oluşan depolama sahası, kantar, teker yıkama ünitesi, atölye binası, idari bina, sızıntı suyu toplama havuzu, su deposu, atık pil kalıcı ve geçici depolama ünitesi projelendirilmesi.

 

Foça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kapama Projesi

Projenin Adı: Foça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kapama Projesi

Şehir: İzmir

Proje Başlama Yılı: 04.09.2009
Proje Bitiş Yılı: 24.11.2009
İşveren Kurum: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Genel yerleşim planı (haritalı ve haritası) (1/1000, 1/500 ölçekli), şevlendirme ve dolum sonrası durumu gösteren atık düzenleme planı, Atık düzenleme planına ait kesit ve kübajlar, Tasarım tip kesiti ve uygulamaya yönelik detaylar (muhtelif ölçeklerde), Gaz drenaj ve borulama planı ve bertaraf yöntemi, peyzaj planı ve detayları, gözlem kuyuları planı kesitleri ve detayı, tesisteki ünitelerin yerleşim planı (kot ve koordinatlı), uygulama projesi raporu ve ihale dökümanlarının hazırlanmasıdır.

 

Antalya-Okurcalar Derin Deniz Deşarjı Uygulama Projesi

Projenin Adı: Antalya-Okurcalar Derin Deniz Deşarjı Uygulama Projesi

Şehir: Antalya

Proje Başlama Yılı: 09.08.2005
Proje Bitiş Yılı: 10.04.2006
İşveren Kurum: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

Projenin Teknik Özellikleri: Kara hattı 1140 m, deniz hattı 723 m (Ø800 mm HDPE Boru) ve Ø600 mm 70 m. Difüzör Hattı olmak üzere toplam 1933 m. Uzunluğunda deniz deşarj hattının uygulama projelerinin (batımetrik, jeoteknik ve oşinografik ölçümler, numerik model çalışmaları, proje raporu, metraj ve keşifler vb.) yapılması işleridir.

 

  Of (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Of (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Trabzon

  Proje Başlama Yılı: 27.05.2004
  Proje Bitiş Yılı: 29.11.2004
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2040:98.177 kişi ve Qmax:328.03 lt/sn olup ön arıtma üniteleri ile birlikte karada 14.65 m’lik bir hat ve denizde 906 m’lik gömülü derin deniz deşarj hattı projelendirilmiştir. Difüzör boyu 44 m olup deşarj noktasında su derinliği -30,50 m’dir.

   

  Sürmene (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Sürmene (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Trabzon

  Proje Başlama Yılı: 05.05.2005
  Proje Bitiş Yılı: 05.07.2006
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2040:50.000 kişi ve Qmax:122 lt/sn olup ön arıtma üniteleri ile birlikte karada 82 m’lik bir hat ve denizde 900 m’lik gömülü derin deniz deşarj hattı projelendirilmiştir. Difüzör boyu 30 m olup deşarj noktasında su derinliği 30,7 m’dir.

   

  Bulancak (Giresun) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Bulancak (Giresun) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Giresun

  Proje Başlama Yılı: 16.07.2007
  Proje Bitiş Yılı: 16.07.2008
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2042:95.000 kişi ve Qmax:326 lt/sn olup karada 88 m’lik bir hat ve denizde 1200 m’lik gömülü derin deniz deşarj hattı projelendirilmiştir. Difüzör boyu 90 m olup deşarj noktasında su derinliği -32,50 m’dir.

   

  Beşikdüzü (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Beşikdüzü (Trabzon) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Trabzon

  Proje Başlama Yılı: 12.11.2010
  Proje Bitiş Yılı: 23.02.2012
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2045:50.514 kişi ve Qmax:160 lt/sn olup karada 254,62 m’lik bir hat ve denizde 1100 m’lik gömülü derin deniz deşarj hattı projelendirilmiştir. Difüzör boyu 54 m olup deşarj noktasında su derinliği -23,05 m’dir.

   

  Rize (Merkez) 3. Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Rize (Merkez) 3. Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Rize

  Proje Başlama Yılı: 24.04.2014
  Proje Bitiş Yılı: 11.02.2015
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: 2029 nüfusu 56.900 kişi ve Qp:10832,91 m³/gün, 2049 nüfusu 73.000 kişi ve Qp:15484,80 m³/gün kapasiteli ön atıksu arıtma tesisi, 736 m’lik derin deniz deşarj hattı ile birlikte H=33,33 m derinliğinde, L=60 m uzunluğunda difüzörün projelendirilmesi işidir.

   

  Rize (Merkez) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Projenin Adı: Rize (Merkez) Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi

  Şehir: Rize

  Proje Başlama Yılı: 13.09.2011
  Proje Bitiş Yılı: 11.02.2013
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2046:137.500 kişi ve Qmax:38010 m³/gün olup karada 80 m’lik bir hat ve denizde 800 m’lik gömülü derin deniz deşarj hattı projelendirilmiştir. Difüzör boyu 30 m olup deşarj noktasında su derinliği 32 m’dir.

   

  Kumbağ (Tekirdağ)Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi

  Projenin Adı: Kumbağ (Tekirdağ)Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi

  Şehir: Tekirdağ

  Proje Başlama Yılı: 21.01.2011
  Proje Bitiş Yılı: 19.10.2011
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: N2046:81.000 kişi ve toplam proje debisi 118 lt/sn olup 29.134 mt 1. Kademe, 58.094 mt. 2. Kademe hatların kanalizasyon şebeke kesin projesi, 75 mt zemin sondajı ve 45 mt araştırma çukuru açılmasıdır.

   

  Beypazarı (Ankara)Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi

  Projenin Adı: Beypazarı (Ankara)Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi

  Şehir: Ankara
  Proje Başlama Yılı: 28.10.2011
  Proje Bitiş Yılı: 29.11.2011
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi
  Projenin Teknik Özellikleri: N2046:80.000 kişi ve toplam proje debisi 230 lt/sn olup 148.257 mt 1. Kademe, 146.993 mt. 2. Kademe hatların kanalizasyon şebeke kesin projesi, 9.637 mt. 1. Kademe hatların yağmursuyu şebeke kesin projesinin yapılması, 211 mt zemin sondajı ve 53,5 mt araştırma çukuru açılmasıdır.

   

  Karataş (Adana) Kanalizasyon Şebeke Tatbikat Projesi

  Projenin Adı: Karataş (Adana) Kanalizasyon Şebeke Tatbikat Projesi

  Şehir: Adana

  Proje Başlama Yılı: 18.10.1998
  Proje Bitiş Yılı: 22.11.2000
  İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
  Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

  Projenin Teknik Özellikleri: Proje nüfusu 150.00 kişi ve toplam proje debisi 695 lt/sn olup 339 km kanalizasyon şebekesi, 1 adet terfi merkezinin hidrolik hesapları, mimari projeler ve betonarme projeleri, 5 adet terfi merkezinin hidrolik hesapları ve mimari projeleri ile arıtma tesisi ön projeleri hazırlanmıştır.

   

   Arpaçbahşiş (İÇEL) – Kargıpınarı (İÇEL) – Tömük (İÇEL) – Kanalizasyon Şebeke Tatbikat Projesi

   Projenin Adı: Arpaçbahşiş (İÇEL) – Kargıpınarı (İÇEL) – Tömük (İÇEL) – Kanalizasyon Şebeke Tatbikat Projesi

   Şehir: Mersin
   Proje Başlama Yılı: 13.10.2000
   Proje Bitiş Yılı: 26.09.2001
   İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
   Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi
   Projenin Teknik Özellikleri:

   Arpaçbahşiş : Proje nüfusu 50.000 kişi ve toplam proje debisi 232 lt/sn olup iş kapsamında toplam 66 km. şebeke hattı projesi yapılması

   Kargıpınarı : Proje nüfusu 50.000 kişi ve toplam proje debisi 232 lt/sn olup iş kapsamında toplam 105 km. şebeke hattı projesi yapılması

   Tömük : Proje nüfusu 115.000 kişi ve toplam proje debisi 532 lt/sn olup iş kapsamınsa toplam 97 km. şebeke hattı ile 1 adet terfi merkezi projesi yapılması

    

    Bodrum Yarımadası İçmesuyu İsale Hattı Proje Revizyonu

    Projenin Adı: Bodrum Yarımadası İçmesuyu İsale Hattı Proje Revizyonu

    Şehir: Muğla

    Başlama Yılı: 08.01.2009
    Proje Bitiş Yılı: 19.04.2009
    İşveren Kurum: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

    Projenin Teknik Özellikleri: Yeraltı suyu çekim sahasından elde edilecek 5,17 hm³/yıl su ile barajın mevcut iletim hattından branşman ile alınması planlanan 5,00 hm³/yılı suyun tek isale hattı ile iletilmesi amacıyla 500 m³ kapasiteli toplama ve 500 m³ kapasiteli yükleme deposu, 17,701 m uzunluğunda cazibeli isale hattı, 5 adet terfi merkezi, 1,546 m uzunluğunda terfi hattı, üzerindeki sanat yapıları için uygulama projelerinin ve gerektiği durumda servis ve bağlantı yollarına ait projelerin hazırlanması, yıllara göre yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesi, birim su maliyetlerinin hesaplanması, kamulaştırma planlarının hazırlanması, işletme ve bakım kitaplarının hazırlanması ve CBS çalışmalarının yapılması işleridir.

     

    Ankara Mücavir Alandaki Kuzey İlçeleri Mahalle ve Köyleri Şebeke, İsale Hattı, Terfi Hattı, Depo, Pompa İstasyonu, İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı

    Projenin Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Mücavir Alandaki Kuzey İlçeleri Mahalle ve Köyleri Şebeke, İsale Hattı, Terfi Hattı, Depo, Pompa İstasyonu, İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı

    Şehir: Ankara

    Başlama Yılı: 24.08.2010
    Proje Bitiş Yılı: 07.02.2012
    İşveren Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü
    Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

    Projenin Teknik Özellikleri: Toplam 20 adet mahalle ve köyde şebeke, isale hattı, terfi hattı, depo, pompa istasyonu, içmesuyu tesisleri proje yapımı

     

     Anamur (Mersin) İçmesuyu Kesin Projesi

     Projenin Adı: Anamur (Mersin) İçmesuyu Kesin Projesi

     Şehir: Mersin

     Başlama Yılı: 19.04.2007
     Proje Bitiş Yılı: 09.06.2008
     İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: N2042:230.000 kişi ve toplam proje debisi 600 lt/sn olan bu proje kapsamında L=48.202 m. İsale hattı, iki adet 400 m³’lük depo ile 700 ve 1000 m³ hacimli gömme depo ihtiyacı olup ihtiyacı Cevizligöz 1 – 2 kaynaklarından karşılanması ve ilgili projelerin hazırlanması işi.

      

      

     Elbistan İçmesuyu Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Projesi

     Projenin Adı: Elbistan İçmesuyu Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Projesinin İhale Dökümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrolörlüğü Danışmanlık Hizmetleri

     Şehir: Kahramanmaraş

     Başlama Yılı: 18.09.2007
     Proje Bitiş Yılı: 04.05.2010
     İşveren Kurum: Elbistan Belediyesi

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: Projelerin ve malzeme miktarlarının incelenmesi, Gerekli görülmesi durumunda Avrupa Birliği standartlarına göre maksimum verimliliğin ve enerji tasarrufunun sağlanması için projelerin revize edilmesi ve kesin projelerin hazırlanması, İhale dökümanlarının hazırlanması, İnşaar kontrollüğü hizmetlerinin verilmesi.

      

     Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti Proje Yapımı

     Projenin Adı: Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti Proje Yapımı

     Şehir: Tekirdağ

     Başlama Yılı: 24.02.2012
     Proje Bitiş Yılı: 11.12.2014
     İşveren Kurum: DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: Ayvacık Göleti’nin uygulama (Hidrolik, mekanik, elektrik, mimari, statik-betonarme) projelerinin yapımı, İçme ve Kullanma suyunun temin edilmesi için nüfus projeksiyonlarının yapılması, su ihtiyacının tespit edilmesi, gerekli olan içmesuyu tesislerinin belirlenmesi, belirlenen tesislerin kat’i ve uygulama projelerinin (Hidrolik, mekanik, elektrik, mimari, statik-betonarme, SCADA-Otomasyon, Katodik koruma) yapılması, inşaat ihalesine esas metraj keşif, yeşil dosya ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi.

      

     Şırnak Cizre İçmesuyu Proje Yapımı

     Projenin Adı: Şırnak Cizre İçmesuyu Proje Yapımı

     Şehir: Şırnak

     Başlama Yılı: 07.03.2012
     Proje Bitiş Yılı: 21.07.2014
     İşveren Kurum: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: Ergani ve Kulp ilçe merkezlerinin ihtiyacı olan içme ve Kullanma suyunun temin edilmesi için, nüfus projeksiyonlarının yapılması, su ihtiyacının tespit edilmesi, gerekli olan içmesuyu tesislerinin belirlenmesi, belirlenen tesislerin kat’i ve uygulama projelerinin (Hidrolik, mekanik, elektrik, mimari, statik-betonarme, SCADA-Otomasyon, Katodik koruma) yapılması, inşaat ihalesine esas metraj keşif, yeşil dosya ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi.

      

     Diyarbakır Ergani İçmesuyu Proje Yapımı

     Projenin Adı: Diyarbakır Ergani İçmesuyu Proje Yapımı

     Şehir: Diyarbakır

     Başlama Yılı: 03.12.2010
     Proje Bitiş Yılı: 03.07.2013
     İşveren Kurum: DSİ 10. Bölge Müdürlüğü

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: Ergani ve Kulp ilçe merkezlerinin ihtiyacı olan içme ve Kullanma suyunun temin edilmesi için, nüfus projeksiyonlarının yapılması, su ihtiyacının tespit edilmesi, gerekli olan içmesuyu tesislerinin belirlenmesi, belirlenen tesislerin kat’i ve uygulama projelerinin (Hidrolik, mekanik, elektrik, mimari, statik-betonarme, SCADA-Otomasyon, Katodik koruma) yapılması, inşaat ihalesine esas metraj keşif, yeşil dosya ve teknik şartnamelerin hazırlanması işi.

      

      

      

     Edirne Uzunköprü Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı

     NProjenin Adı: Edirne Uzunköprü Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı

     Şehir: Edirne

     Başlama Yılı: 23.01.2012
     Proje Bitiş Yılı: 23.07.2012
     İşveren Kurum: DSİ Atıksu Dairesi Başkanlığı

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: 13537 m³/gün kapasiteli, kaba ve ince ızgara, havalandırma kum ve yağ tutucu, anaerobik, havalandırma, sön çökeltme ve çamur dengeleme havuzları, geri devir, fazla çamur, süzüntü suyu ve giriş terfi merkezi, pompa istasyonu, kollektör hattı, blower binası, hızlı kum filtresi, UV dezenfeksiyon ünitesi, idare binalarının mimari, inşaat, elektrik, mekanik uygulama projelerinin yapımı ile ilgili keşif ve metrajların hazırlanması işi.

      

      

      

      

      

     Kırklareli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı

     Projenin Adı: Kırklareli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı

     Şehir: Kırklareli

     Başlama Yılı: 23.01.2012
     Proje Bitiş Yılı: 29.09.2012
     İşveren Kurum: DSİ Atıksu Dairesi Başkanlığı

     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: 21040 m³/gün kapasiteli, kaba ve ince ızgara, havalandırma kum ve yağ tutucu, anaerobik, havalandırma, sön çökeltme ve çamur dengeleme havuzları, geri devir, fazla çamur, süzüntü suyu ve giriş terfi merkezi, pompa istasyonu, kollektör hattı, blower binası, hızlı kum filtresi, UV dezenfeksiyon ünitesi, idare binalarının mimari, inşaat, elektrik, mekanik uygulama projelerinin yapımı ile ilgili keşif ve metrajların hazırlanması işi.

      

     Kepez (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Projenin Adı: Kepez (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Şehir: Çanakkale

     Başlama Yılı: 24.05.2004
     Proje Bitiş Yılı: 29.12.2004
     İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: N2039:50.000 kişi ve Qmax:137,4 lt/sn olup uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi ile atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanmıştır.

      

     Biga (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Projenin Adı: Biga (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Şehir: Çanakkale

     Başlama Yılı: 24.04.2009
     Proje Bitiş Yılı: 27.12.2010
     İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: N2044:80.000 kişi ve Qmax:238 lt/sn olup evsel nitelikli atıksuyun azot – fosfor giderimli biyolojik atıksu arıtma tesisi kesin projesi işidir.

      

     Çobanlar – Kocaöz – Işıklar – Sülümenli Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Projenin Adı: Çobanlar – Kocaöz – Işıklar – Sülümenli Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

     Şehir: Afyonkarahisar

     Başlama Yılı: 26.12.2011
     Proje Bitiş Yılı: 02.05.2013
     İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi
     Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi

     Projenin Teknik Özellikleri: N2046:60.000 kişi ve Qmax:0,085 m³/sn olup evsel nitelikli atıksu azot – fosfor giderimli uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi ile arıtılarak deşarj edilmesini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisi kesin projesi işidir.

      

      Tatvan (Bitlis) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

      Projenin Adı: Tatvan (Bitlis) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi
      Şehir: Bitlis
      Başlama Yılı: 29.09.2006
      Proje Bitiş Yılı: 07.12.2007

      İşveren Kurum: İller Bankası Anonim Şirketi

      Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi
      Projenin Teknik Özellikleri: N2041:186.018 kişi ve Qmax:500 lt/sn evsel nitelikli atıksuyun arıtılarak deşarj edilmesini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisi kesin projesi işidir.

       

      Karamürsel, Körfez, Kullar, ve 42 evler Atıksu Arıtma Tesislerinin Revizyonu

      Projenin Adı: Karamürsel, Körfez, Kullar, Yeniköy ve 42 evler Atıksu Arıtma Tesislerinin   Revizyon Tatbikat Projelerinin Hazırlanması İşi

      Şehir: Kocaeli
      Proje Başlama Yılı: 17.10.2012
      Proje Bitiş Yılı: 15.09.2014
      İşveren Kurum: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü
      Yüklenici Firma:  Piramit Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi
      Projenin Teknik Özellikleri:

      Kullar + 42 Evler : N2014: 700.000 Kişi ve Qort:140.000 m³/gün olup bu iş kapsamında İleri Biyolojik Aktif Çamur Sistemi, Aerobik Çamur Çürütücü, Koku Giderimi+Koku arıtma ve İleri dezenfeksiyon sistemi ile zemin etütleri ve iyileştirmesi, harita alımı, proses, mekanik, elektrik, statik betonarme yapılarak komple atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıştır.

      Yeniköy : N2014: 300.000 Kişi ve Qort: 60.000 m³/gün olup bu iş kapsamında İleri Biyolojik Aktif Çamur Sistemi ve İleri dezenfeksiyon sistemi ile zemin etütleri ve iyileştirmesi, harita alımı, proses, mekanik, elektrik, statik betonarme yapılarak komple atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıştır.

      Körfez : N2014: 225.000 Kişi ve Qort: 61.200 m³/gün olup bu iş kapsamında İleri Biyolojik Aktif Çamur Sistemi ve İleri dezenfeksiyon sistemi ile zemin etütleri ve iyileştirmesi, harita alımı, proses, mekanik, elektrik, statik betonarme yapılarak komple atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıştır.

      Karamürsel : N2014: 60.000 Kişi ve Qort: 18.000 m³/gün olup bu iş kapsamında Klasik aktif Çamur sisteminin İleri Biyolojik Aktif Çamur Sistemine dönüştürülme ve kapasite arttırılması ile zemin etütleri ve iyileştirmesi, harita alımı, proses, mekanik, elektrik, statik betonarme yapılarak komple atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıştır.