Kurumsal

KURUMSAL

 

Piramit Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi 1987 yılında yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerine mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Mühendislik ve müşavirlik bilgisini ekonomimizin lokomotif sektörü olan inşaata adayan Piramit mühendislik çözüm ortağı olduğu tüm projelerin başarısında baş etkinliği ile bugün alanında lider konumdadır. Bize göre insanı ve doğayı temel almayan hiçbir mühendislik projesi başarıya ulaşamaz. Bu yaklaşımı kendisine kuruluş felsefesi olarak alan şirketimizin temel gücü ise alanındaki mühendislik ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek, bunu projelerine ve şirketimize adapte etme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası standartları ve şartnameleri yakından takip eden uzman ve deneyimli kadrolarımızla güvenilir ve optime edilmiş çözümlerle müşterilerimize uluslar arası standartlarda proje teslimi yapmaktayız.

 

Başarılarımızın altında yatan en önemli itici gücün; müşterilerimizin paydaşlarıyla, ortaklarıyla tam bir işbirliği içinde çalışarak, daha aydınlık bir gelecek için yaratıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üreterek proje hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki profesyonel yaklaşımımızdır. Bugün Piramit Mühendislik gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bitirdiği binlerce proje ile elde ettiği deneyimi sistematik olarak genç ve dinamik kadrolarına aktarmayı ve bu alanda yakaladığı başarıyı kurumsallaştırmak için sistematik bir çalışma yöntemine de sahiptir. Bilginin ve deneyimin aktarılması zorlu projelerde ne kadar hayati önem taşıdığı bilinci ile hareket eden şirketimiz; alanında fark yaratan yönüyle geleceğe güvenle bakmaktadır.  Kendi geliştirdiği proje yönetim ve takip sistemiyle hem saha çalışanlarımıza hem de müşterilerimize eş zamanlı bilgi aktarmaktadır.

 

Değerlerimiz;

• Etik ve güvenirli olmak,

• Bilimsel bilgi ve teknik bilgi ile hareket etmek,

• İnsan ve çevre odaklı proje geliştirmek,

• Uluslararası Standartları göre uygulama ve planlama yapmak,

 

Hizmet Sunduğumuz Kurumlar

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

• İller Bankası A. Ş.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

• Karayolları Genel Müdürlüğü

• Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı

• Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

• Belediyeler

• Büyükşehir Kanalizasyon İdareleri

 

Mühendislik Proje Koordinatörlüğü ve Müşavirlik Proje Koordinatörlüğü olarak iki ana yapıya ayrılan Piramit bu sayede iş akışını daha etkin olarak denetleyip ve daha hızlı sonuçlandırmaktadır. Referanslarımız ve iş bitirmelerimize ilişkin ayrıntılı bilgi ve sunumu koordinatörlerimizden alabilirsiniz. Bu vesile ile sizi de aramızda görmek bize gurur verecektir.

 

Saygılarımızla