Su Yapıları Denetim

SU YAPILARI DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 

Piramit Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş; 03.05.2011 tarih 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara haiz olarak; 20 Kasım 2015 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su yapılarının proje ve inşaatlarına ilişkin denetim yapmaya yetkili kılınmıştır.

 

Bu yetki kapsamında; gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetim hizmetleri sunmaktayız.

 

Su Yapıları Denetim Firması (SYDF) izin belgemiz ile bu alanda ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri uzman ve deneyimli personelimizle; Katı ve Uygulama Projesi Kontrolü ve Onayı, İnşaat Kontrollüğü, Montaj ve İşletme Müşavirliği, Tesis Kabul İşlemlerinin Yapılması ve raporlarının sunulması hizmetleri vermekteyiz. Hizmetlerimize ilişkin aşamaları aşağıda bulabileceğiz gibi her türlü soru içinde bizi arayabilirsiniz.

 

ÖN İNCELEME - PLANLAMA

• Tesis Yer Seçim Raporu

• Ön İnceleme Raporu

• Proje Maliyetlerini Çıkartılması

• Toprak Drenaj Raporu

• Hidroloji Raporu

• Proje Saha Harita Alımı

• Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütler

• Fizibilite Raporu

• Planlama Raporu

• Master Plan

• Deprem Risk Analiz Raporlarının Takibi

• Avan Proje Hazırlanma

• Ekonomik ve Verimlilik Analizleri

• Tarımsal Ekonomi Raporu

 

PROJELENDİRME

• Yapının Hidrolik Tasarımı

• Yapının Statik Betonarme Hesapları

• Maliyet Analizi

• Baraj Gövdesi Şev Stabilite Analizleri

• Kat’i (Kesin) Projeleri (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari)

• Uygulama Projeleri (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari)

• Teknik Şartname

• Metraj ve Keşif Raporları

• Yapının 3D Tasarımı

• Yapının Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarımı

• İhale Dokümanı Hazırlama